Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • Sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde, insan odaklı, güvenilir,  bütüncül yaklaşıma bağlı, bilimsel ve etik standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı, mükemmelliği hedefleyen inşaat hizmetleri sunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatlarına uygun, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, ortamdan kaynaklı enfeksiyonlardan korunmalarına yönelik önlem almak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Bilimsel gelişmelere uygun etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak için çalışanlarımıza sürekli eğitim desteği sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyet ve motivasyon düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak, çalışan memnuniyet düzeyini belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak.
  • Sunmuş olduğumuz hizmetler ile ilgili tüm mevzuat ve standartlara uyum sağlamak, çalışanlarımızda kurum kültürü oluşturmak. Hizmetlerimizi değerlendirerek tüm çalışanların katılımını esas alarak sürekli ölçüm ve iyileştirmeyi hedeflemek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Bizimle iletişime geçin!

İletişim sayfamızdan , bizi konumumuzda ziyaret edebilir veya mesaj göndererek destek alabilirsiniz.